Toimitusehdot

Yleistä

Kotipihagolfin tarkoitus on tilata keinonurmea kotiviheriölle golfharrastajien kotona tehtävään puttausharjoitteluun ja siihen liittyviä muita tuotteita kerralla isompi määrä ja tarjota niitä edelleen kohtuu hintaan suomalaisille golfharrastajille tukkuhintaan ilman turhia välikäsiä.
Nämä ehdot koskevat Kotipihagolfin (myöhemmin ”myyjä”) ja asiakkaan (myöhemmin ”ostaja”) välisiä kauppoja. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet toisin ole sopineet.

Ehdot ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi, Kotipihagolf pidättää oikeuden muutoksiin.

Tarjous, tilaus ja toimitus

Tarjoukset ja toimitukset koskevat ainoastaan kotimaan kauppaa.

Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Suuremmissa määrissä asiakas voi myös pyytää erillisen tarjouksen sähköpostilla osoitteesta sampo @ kotipihagolf.fi.

Tarjous ja sen liitteet, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi. Ellei tarjouksessa ole toisin mainittu, hinta perustuu voimassaoleviin valuuttakursseihin ja merikuljetusmaksuihin.

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on oikeus hintojen tarkistukseen, jos tuontimaksut, valuuttakurssit tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, kuten verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen kuin ostaja on maksanut tuotteet. Tällöin ostajalla on oikeus hyväksyä uusi hinta tai perua tilaus tai se osa tilausta jota ostaja ei ole vielä vastaanottanut.

Jos kauppahintaa ei makseta määrä-aikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai perua kauppa.

Tarjouspohjaisessa kaupassa tilaussopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilatut tuotteet.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tuotteen maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

Tilaukset toimitetaan vasta, kun asiakas on maksanut laskun ja suoritus näkyy myyjän tilillä.

Jälkitoimituksissa ja ennakkomyynnissä, kun tuotteita ei ole myyjän varastossa, tuotteiden toimitusaika voi olla pidempi ja tuotteet toimitetaan kun ne ovat saapuneet myyjän varastoon.

Tarjouspohjaisessa kaupassa toimituskulut ja –tapa sovitaan myyjän ja ostajan kanssa tapauskohtaisesti kulloinkin sopivimman tavan mukaan. Asiakkaan velvollisuus on olla vastaanottamassa lähetystä. Ellei toimituksesta ole sovittu tavarat ovat ostajan noudettavissa myyjän varastolta sovittuna ajanjaksona.

Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ostajalle. Jos tavaraa ei voida luovuttaa ostajalle ostajasta johtuvasta syystä, vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan on edellytetty tavaran toimittamiseksi.

Myyjä on viivästyksestä tiedon saatuaan velvollinen heti ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.
Jos tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja toimitus viivästyy tämän johdosta, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.
Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan (Kotipihagolf).

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Palautukset ja takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellein toisin sovita. Tuotteen takuu kattaa ennenaikaisen kulumisen tai pilaantumisen, auringon UV-säteilystä johtuvan värin menetyksen tai haalistumisen yli 10 % alkuperäisestä väristä tai yli 10 % kuidun mentyksen tuotteen normaalin ja tavanomaisen käytön aikana.

Takuu ei kuitenkaan korvaa muutosta tuotteessa, joka johtuu

 • Vahingosta onnettomuuden vuoksi, Force Majeure, huoltamisen laiminlyönneistä tai muusta kuin normaalista tuotteen käytöstä
 • Vahingosta tuotteen säilytyksestä ennen asennusta
 • Ilkivallasta, tulipalosta, tulvasta tai muusta luonnonmullistuksesta
 • Auringon energian vaikutuksesta jos sitä suurennetaan suurennuslasilla tai heijastuksilla
 • Asennusvirheistä tai sopimattomasta alustasta, roudasta tai pohjatöistä
 • Asennuksen aikana tapahtuvista rikkoutumista
 • Tuotteen käyttämistä muuhun kuin mihin se on tarkoitettu

Takuu ei kata muiden tekemiä virheitä tai tuotteen väärinkäyttöä. Huom! Keinonurmi on tehty ulkokäyttöön, mutta jos nurmen päälle sataa vettä ja se jäätyy, ei jäätä saa harjata tai raaputtaa vaan sen on annettava sulaa, jolloin se ei riko nurmea.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Kaikki nurmitilaukset ovat ns. tilaustuotteita, jossa tilattu neliömäärä leikataan asiakkaan tilauksen kokoiseksi palaksi. Asiakkaalle leikatuilla nurmitilauksilla ei automaattisesti ole 14 päivän peruuttamisoikeutta, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä.

Muilla kuin em. tuotteilla on normaali 14 päivän palautusoikeus tuotteen vastaanottamisesta, myös näissä tuotteiden on oltava ehjiä ja myyntikuntoisia eikä mahdollisia pakkauksia ole avattu tarpeettomasti pakkauksia rikkoen. Näissä tapauksissa asiakas vastaa palautuksesta aiheutuneista kuluista. Maksetut tuotteet hyvitetään asiakkaalle, kun tavarat ovat palautettu ja todettu myyntikuntoisiksi.

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 14 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Myyjän vastuu virheestä rajoittuu enintään ostajan tuotteesta maksamaan hintaan.

Mikäli tilatun tuotteen valmistus lopetetaan, malli uudistuu tai tavaran toimittaja vaihtuu, Myyjä pidättää oikeuden vaihtaa tuote vastaavaan tai parempaan.

Poistotuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Ylivoimainen este ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli ylivoimainen este (force majeure) – jota myyjä ei voi kohtuudella voittaa – estää tuotteiden tai osan tuotteista toimittamisen ostajalle. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tällöin myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

"*" näyttää pakolliset kentät

Suunnitelmasi

pinta-ala, muoto, sijoituspaikka, olosuhteet
Jos sinulla on piirrettynä suunnitelmia tai vaikka asemakaavakuva piha-alueesta, liitä ne mukaan
Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 128 MB, Max. tiedostot: 10.

  Tilaa Kotipihagolf-uutiskirje, niin olet mukana 500€ Golf Sky:n lahjakortin arvonnassa.

  Seuraava arvonta suoritetaan 30.9.2022.